Sonntag, 5. März 2017

Čapka Miroslav

Čapka Miroslav, *1925, č. stranicky činitel; 1955 — 64 tajemník KV KSČ \ Olomouci,od 1962 kandidát ÚVKSČ. 1962-68 vedoucí tajemník OV KSČ v Olomouci, 1968 — 71 Člen ÚV KSČ, 1971 — 72 tajemník severomor. KV KSČ a člen vedení ÚKRK KSČ. 1972 až 1977 předseda Severomor. KNV v Ostravě. Od 1977 předseda ÚKRK. ft.pr. (1970. 1975). R.V.ú. (1973). Čapková Helena, 1886— 1961. č. pro-zaička (Malé děvče. Kolébka, O živé lásce): sestra Josefa a Karla Čapka, o nichž napsala vzpomínkovou knihu Moji milí bratři.

Keine Kommentare:

Kommentar posten