Sonntag, 5. März 2017

Antipatros

Antipatros [-ty-], asi 400 — 319 př.n.l., mak. vojevůdce a nejst. z diadochů. Alexandr Veliký ho ustanovil misto-držícím v Makedonii a Řecku. Po Alexandrově smrti porazil s Kráterovou pomocí povstání Řeků; po Perdik-kově smrti 321 zvolen správcem celé říše.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen