Mittwoch, 8. März 2017

Anticipace

anticipace [-ty-, lat.], předjímání, předvídání, předzvěst; 1. filoz. předběžné přesvědčení, že něco, co ještě nebylo dokázáno, je pravda; 2. genet. akcelerace — jev, při němž se určitý znak objevuje v ml. generacích dříve než u st. generací.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen