Mittwoch, 8. März 2017

Anticipace

anticipace [-ty-, lat.], předjímání, předvídání, předzvěst; 1. filoz. předběžné přesvědčení, že něco, co ještě nebylo dokázáno, je pravda; 2. genet. akcelerace — jev, při němž se určitý znak objevuje v ml. generacích dříve než u st. generací.

Apoštolově

apoštolově [řec.], hlasatelé viry.sl Appia[apja]Adolphe, 1862— 1928,švýc. liskaná vykonáním předepsaných horliví šiřitelé nějakého učeni. folie div. teoretik a jevištní výtvarník; pro- zkoušek.

Dienstag, 7. März 2017

Bogdan TibSr

Bogdan TibSr, *1919, sl. herec; člen Div. SNP v Martině (od 1951). Role např. Kočkarev a Podkolesin (Gogol. Ženitba), Gejza Galiba (Solovič, žebrácké dobrodružstvo). Činný též ve filmu a televizi. Z.um. (1979).

Ampér

ampér [podle fr. fyzika Ampěraj, zn. A — zákl. fy z. jed. el. proudu; proud,

Denktas Rauj

Denktas Rauj, *1924, kyperský právník a politik; 1958 — 60 předseda Federace tureckých institucí na Kypru. 1960 předseda národnostní sněmovny Turků; 1964 — 68 v exilu v Turecku, od 1973 viceprez. Kyperské republiky. Dennica [ďeňi-. Jitřenka] 1. beletristický měsíčník vycházející v Manině 1871 až 1872; 2. prvni sl. ženský časopis, vycházel jednou za měsíc 1898 — 1914;

Czekaaowski

Czekaaowski [če-] Jan, 1882-1965, pol. antropolog a etnograf; prof- univ. ve Lvově, Lublinu a Poznačí, člen Pol. A V (1952). Zabýval se hl. problémy etnické antr. a typovéhosložení slovanských populací. Zakl. nejvýzn. pol. antr. školy; vytvořil systém antr. typologie.

An-chuej

An-chuej, provincie na V Číny na dolním Jang-c’-ťiangu, 139 900 km2, 35 mil. obyv., středisko Che-fej. Na S Velká čínská nížina, na J členitá pohoří; subtrop. podnebí. Pěst. rýže, čajovníku, tabáku. Prům. hutní, těžební, stroj., potr., pap., tabákový.