Montag, 6. März 2017

Apropriace

apropriace [lat.], přivlastněni (nějaké věci, majetku); osvojeni (osoby), aprovizace, zastarale potraviny, aproximace [lat ], přiblížení, přibližná hodnota; např. v mat. a. čísla (funkce), nahrazení tohoto čísla (funkce) vhodným blízkým číslem (funkci); též název tohoto celého postupu. A. Ludolfova čísla n je např. zlomek 22/7. aproximační polynomy, polynomy sloužící k aproximaci funkcí.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen